Paulus. Ervaring als kern van het christelijk geloof.

De katholieke kerk viert in 2008-2009 het Paulusjaar en over het algemeen heeft dat enkele mooie publicaties opgeleverd. Ook Grün past in die rij. Nu eens geen politieke theologie, maar een geloofsportret van Paulus. Wat Paulus in de eerste plaats drijft, is niet de politiek, maar de ervaring van de levende Christus. Geen achterdocht jegens zijn motieven, maar een openstellen voor wat Paulus dreef en … voor wat dat voor ons nu betekent. Wat betekent de vaak verguisde en in de eucharistie vaak overgeslagen Paulus voor ons vandaag? Een instructief en welgekomen boek. (ES)

A. GR√úN, Paulus. Ervaring als kern van het christelijk geloof., Kampen (Ten Have), 2008
15,9 EUR