Het woord ‘jood’.

De Fransen intellectuelen kunnen bogen spannen … Badinerend spreken is hen aangeboren. Af en toe vallen mooie ideeën uit die spraakwatervallen. Badiou is zo een typische Franse intellectueel: languitgerekt spreken vanuit een sofa over een bepaald probleem, in dit geval de betekenis van het woord jood. Het essay bevat inderdaad ook enkele schitterende ideeën. Grosso modo komt dat hierop neer: indien je aan het woord jood een sacrale betekenis geeft, loopt het fout. De nazi’s deden dat immers ook, maar in omgekeerde zijn. Met andere woorden: antisemitisme bestrijdt je niet door het een uitzonderlijke status te geven, apart van racisme. Natuurlijk kende Badiou vele problemen met dit boekje, maar hij slaat de nagel wel op de kop. Het is een intellectueel essay, maar verlichtend voor wie er zich doorheen wil bijten. (ES)

A. BADIOU, Het woord ‘jood’., Kampen (Ten Have), 2008
14,9 EUR