Innerlijke kracht. Positieve energie aanboren en uitputting voorkomen

Het zal nog wel een tijdje duren eer alles van Grün vertaald is. Vandaar dat er jaarlijks wel een vijftal boekjes van hem op de markt komen. Meestal gaat het om variaties op een thema, zoals in dit geval. Om niet uitgeput te raken (burn-out) komt het erop aan om uit de juiste bronnen te putten en de innerlijke angsten te verdrijven. In een één hoofdstuk staat de auteur echt stil bij Heilige Geest als bron. De andere bronnen zijn meer van algemeen psychologische aard. In het hoofdstuk over de Heilige Geest biedt de auteur wel een zeer mooie beschrijving van de gaven van de Geest. Beslist de moeite waard. (ES)
ISBN 90 259 5537 1

A. GR√úN, Innerlijke kracht. Positieve energie aanboren en uitputting voorkomen, Kampen (Ten Have), 2006
157 blz. en 14,9 EUR