Orde van de dag. 365 teksten

Tegen het einde van het jaar verschijnen er altijd "kalenderboekjes": boekjes met een tekstje voor elke dag. Natuurlijk kon van Anselm Grün zo geen boekje ontbreken. Hij heeft al voldoende bijeengeschreven om aan de hand van dat oeuvre voor elke dag iets kernachtigs op papier te zetten. Wat mij betreft zijn de stukjes iets te kort. Van Henri Nouwen werd ook zo een boek samengesteld en daarin hebben de stukjes meer om het lijf. Hier gaat het dikwijls om niet meer dan één of twee zinnen. Dat vind ik net iets te mager… Maar voor de liefhebbers van Grün is het natuurlijk een mooi kleinood. (JG)
ISBN 90-259-5533-9

A. GR√úN, Orde van de dag. 365 teksten, Kampen (Ten Have), 2005
9,9 EUR