De kerk lost niets op. Bonhoeffer over de relatie tussen kerk en wereld

Wat is de verhouding tussen kerk en wereld? Mag de kerk uitspraken doen omtrent politiek geladen onderwerpen? Strictu sensu zijn kerk en staat in de meeste Westerse landen gescheiden, maar in de praktijk levert de confrontatie tussen de twee vele conflicten op, inclusief in ons eigen land. De auteur zoekt een antwoord bij Bonhoeffer, die een onderscheid maakt tussen de verkondigende kerk, de kerk als gemeenschap en de kerk als lichaam van Christus. Bonhoeffer, verstaat als geen ander de paradox tussen de noodzakelijke kerk en de overbodige kerk. Eén ding staat steeds centraal: de Kerk moet steeds het gebed en de naastenliefde ondersteunen. (EN)
ISBN 90 259 5701 3

G. DEKKER, De kerk lost niets op. Bonhoeffer over de relatie tussen kerk en wereld, Kampen (Ten Have), 2006
14,9 EUR