Politiek en moraal. Filosofie voor het publieke debat.

Sandel behoort tot de bekendste eigentijdse Amerikaanse moraalfilosofen van het ogenblik. In een tijd die geregeerd wordt door technische politiek, meestal utilitaristisch gestuurd, komt Sandel op voor het belang van het filosofisch discours in de publieke ruimte. Er is meer nodig in de politiek dan louter procedurale regels! Is er nog plaats voor filosofie (en bij uitbreiding religie!). Ook bij ons komt het religieuze discours in de openbare ruimte steeds meer onder druk. Christenen kunnen zich aardig bedienen van de redeneringen van Sandel om hun zaak te bepleiten. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit slechte gedeeltelijk het geval is, want Sandel focust op een Amerikaanse context. (ES)

M.J. SANDEL, Politiek en moraal. Filosofie voor het publieke debat., Utrecht (Ten Have), 2016
29,99 EUR