De ondergang van het atheïsme

Van de Engelse succestheoloog McGrath verschijnen de laatste tijd in Nederlands opvallend veel vertalingen. Hij heeft zich gestort op allerlei populaire theologische onderwerpen en verkoopt als zoete broodjes. In dit opvallende boek staat hij stil bij het gegeven dat het atheïsme wel eens veel minder invloedrijk zou kunnen zijn dan aangenomen wordt. Hij plaatst het fenomeen in zijn historische context en ziet absoluut niet veel vooruitgang in het atheïsme. Hij ziet zelfs een daling na de val van de muur! Verrassend is zijn stelling dat dit verval komt doordat het atheïsme geen adequate oplossingen aanreikt voor de problemen van de tijd. Een prachtig essay! (GG)
ISBN 90 259 5645 9

A. MCGRATH, De ondergang van het atheïsme, Kampen (Ten Have), 2006
319 blz. en 24,9 EUR