De ene Regel is de andere niet. Vijf spirituele grootmeesters over werk en leiderschap.

Vijf belangrijke regels, vijf belangrijke manieren van christelijk leven … In feite vijf vormen van christelijke spiritualiteit in het kort uitgelegd door specialisten: Benedictus, Augustinus, Franciscus, Dominicus en Ignatius. Echt een boeiende, maar beknopte inleiding tot die invloedrijke schatten van ‘vita apostolica’. Kort wordt stilgestaan bij de schrijvers van de regel, maar meer nog wordt ingegaan op wat die regel voor vandaag kan betekenen. Dat laatste is echt wel de meerwaarde van het boekje. (ES)

F. BOSMAN E.A., De ene Regel is de andere niet. Vijf spirituele grootmeesters over werk en leiderschap., Kampen (Ten Have), 2009
12,9 EUR