Spiritualiteit voor managers: leidinggeven vanuit waarden en deugden

Als iemand iets van spiritualiteit en management afweten zullen het wel de paters van de abdij van Münsterschwarzach zijn, waar Grün zowel monnik als manager is. De hele abdij is veranderd in een uitgeverij en een spiritueel raadgevingscentrum, annex ruimtes voor bedrijfsseminaries. Grün werkt zijn strategie uit aan de hand van een aantal kernwoorden, waaronder matigheid, trouw, rechtvaardigheid, maar ook geloof, hoop en liefde. Dit werkje kan beschouwd worden als een vervolg op het (mijns inziens betere) "Bezielend leidinggeven". (NN)

A. GR√úN, Spiritualiteit voor managers: leidinggeven vanuit waarden en deugden, Kampen (Ten Have), 2005
141 blz. en 13,5 EUR