Auteurs_V-Z (399)

Geschiedenis van de dorst. Twintig eeuwen drinken in de Lage Landen.

Kwetsuren van de ziel. Religie en het moderne levensgevoel.

Het merk mens. Consumenten grijpen de macht

De Katharen. Feit en fictie.

Voetius

Toen de kracht Gods op mij viel. 100 jaar pinksterbeweging in Nederland.

Christus Koningkerk Antwerpen. Beeld en symboliek in glasramen.

Kolossenzen – Filemon. Weerbaarheid en recht.

De Bergrede

Verzameld dichtwerk

Naar het land van de levenden. Regel van Franciscus van Assisi voor de minderbroeders

Hebreeën

Commentaar op het Hooglied

Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief

Wijsheid van Kierkegaard. 365 teksten voor elke dag van het jaar

Ida van Leuven (ca 1211-1290)

Paula in Palestina. Hieronymus' biografie van een rijke Romeinse christen

De feesten van angst en pijn. Gedichten

Het evangelie van Judas

Het stadhuis van Bree. Een voormalig Augustijnerklooster

Tegendraads lezen. De Schrift vanuit Joods perspectief

Boeddha in de polder

Van Kant tot Kuitert. De belangrijkste theologen uit de 19de en 20ste eeuw

Vreemde aanrakingen. De kracht van het vreemde in religie, kunst en literatuur

Licht en schaduw. Een droom en een brief over religie

Het verhaal van God. Een persoonlijke zoektocht in de wereld van geloof en wetenschap

Rembrandts late religieuze portretten

Pelgrims onderweg. Spirituele ervaringen en gesprekken

De appel van Adam en Eva. Liefde en seksualiteit in Bijbelse en buitenbijbelse verhalen

De gulden brief

Beelden voor passie & hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw

Geloven is achterlijk, zeggen ze. Open brief aan kerkverlaters