Verzameld dichtwerk

Twee dikke turven zijn er nodig om het dichtwerk van Van de Woestijne uit te geven. Een eerste deel omvat delirische poëzie, een tweede de epische poëzie. Even in herinnering brengen dat Van de Woestijne behoorde tot de eerste Latemse school, met een uitgesproken aandacht voor religie en mystiek. Dat weerspiegelt zich duidelijk in het oeuvre. Maar, wat dikwijls vergeten wordt, het is ook de periode van de terugkeer naar de Oudheid. Het moet gezegd: vele poëzie ligt zwaar op de hand naar het huidige aanvoelen, gezien de woordkeuze en de grammatica. Nochtans blijft Van de Woestijne een monument van Vlaamse poëzie uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Deze uitgave is een waardig hommage aan zijn scheppingskracht. Een verzorgdere uitgave van zijn poëtische opera omnia kon men zich niet dromen. Dat staat vast! Twee stevige delen met harde kaft, een leeslint, een duidelijke typografie … (EN)

K. VAN DE WOESTIJNE, Verzameld dichtwerk, Tielt (Lannoo), 2007