Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart.

Als er één begrip centraal staat in de mystieke theologie van Meister Eckhert is het wel de gelatenheid, de Gelassenheit. De auteur bestudeert dat thema aan de hand van het verband met Aristotels' opvattingen omtrent het affectieve. Hij toont perfect aan hoe creatief men in de middeleeuwen met zijn bronnen omsprong: als dwergen op de schouders van reuzen. Visser schrijft geen eenvoudig spiritueel werk, maar een academische studie over het kernbegrip van Eckharts mystiek. In die zin ligt de drempel vrij hoog. (ES)

G. VISSER, Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart., Amsterdam (SUN), 2008
24,5 EUR