Toen de kracht Gods op mij viel. 100 jaar pinksterbeweging in Nederland.

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het fenomeen van de pinksterbeweging is al 100 jaar oudin Nedeland. In Vlaanderen bestaat de beweging sedert 1971 (Katholieke Charismatische Vernieuwing) onder impuls van kardinaal Suenens. Intussen heeft de beweging een bewogen geschiedenis achter de rug van felle aanhang of al even felle afwijzing. Het boek is meer dan een loutere geschiedschrijving en dart maakt het ook voor buitenstaanders interessanter. Veel aandacht gaat immers naar specifieke onderwerpen als de pinksterleer, de charismatische vernieuwing en de migrantenkerken. Het werk is ook met de nodige afstandelijkheid geschreven en overschrijdt dus verre het niveau van het pamlettaire. Het is echt wel een geschiedschrijving die de nodige afstand bewaart, maar die toch sympathiseert met de beweging. (ES)

C. en P. VAN DER LAAN, Toen de kracht Gods op mij viel. 100 jaar pinksterbeweging in Nederland., Kampen (Kok), 2007
24,9 EUR