De Katharen. Feit en fictie.

Een scheiding tussen feit en fictie is meer dan gepast in het geval van de katharen. Net als dd Tempeliers of de Dode-Zeerollen zijn ze in de loop der tijden het onderwerp van mythevorming en anti-kerkelijke propaganda geworden. De paradox schuilt erin dat net die auteurs die er met zoveel sympathie over schrijven, de grootste verachters ervan zouden zijn wanneer ze in die tijden geleefd zouden hebben … Von Schaik is een evenwichtige auteur in dit onderwerp. Nauwgelet legt hij uit waarom het katharisme beschouwd wordt als een sekte. Tegelijkertijd doorprikt hij enkele taaie legende als zouden ze met grof geweld overal uitgerookt zijn en banden zouden hebben met de tempeliers … De auteur heeft trouwens eerder al zijn sporen verdiend met een boek over de geschiedenis van het esoterisch christendom. Kortom: een aanrader voor wie geboeid wordt door dit middeleeuws stukje kerkgeschiedenis. (ES)

J. VASCHAIK, De Katharen. Feit en fictie., Leuven (Davidsfonds), 2007
18,5 EUR