Voetius

De 17de-eeuwse Gisbertus Voetius behoort tot de centrale figuren uit het gereformeerde protestantisme. Tegelijkertijd behoort hij tot de allergrootste Nederlandse protestantse theologen. Dat staat een beetje in contrast met dit dunne boekje. Men zou een lijvigere biografie verwachten. Voetius komt verrassend uit de hoek als theoloog omdat hij wetenschap en theologie wil verbinden. Dit boekje offreert de lezer een beknopte biografie en enkele fragmenten uit zijn oeuvre. Net genoeg om een notie van de figuur te krijgen. De thema’s die aangesneden worden zijn o.m. de godsleer, verzoening, sociale gerechtigheid, de positie van de vrouw, zelfmoord, de confrontatie met de islam …Daarna volgen enkele exerpten uit zijn eigen teksten over de hierboven aangehaalde thema’s. Een punt van kritiek is wel dat de lezer die meer wil weten op zijn honger blijft zitten: net in dit boekje had ik efficiëntere bibliografische verwijzingen verwacht. (JG)

W.J. VAN ASSELT, Voetius, Kampen (De Groot Goudriaan), 2007