Christus Koningkerk Antwerpen. Beeld en symboliek in glasramen.

Er moeten al stevige sponsores gevonden worden om een boek als dit ui te geven: een boek integraal gewijd aan de glasramen van een kerk. En die glasamen zijn weliswaar mooi, maar niet uniek. Enfin, gelukkig worden die sponsors gevonden en kunnen boeken als deze nog verschijnen. Het gaat over de ramen van de Christus Koningkerk, u weet wel, die kerk die meer op een moskee lijkt dan een christelijke kerk en die nu haar 75-jarig bestaan viert. De art-déco-achtige glasramen zijn van de Berchemnaar Armand Calders en kwamen net na de Tweede Wereldoorlog tot stand. De auteurs leverden een prachtig boek af met buitengewone illustraties. Ze bespreken uitvoerig de geschiedenis van de ramen, alsook wat ze representeren. Ook al zijn de ramen niet ieders smaak, ze verdienen toch de aandacht die ze in dit boek krijgen. Bovendien is een boek als dit vaak een uitnodiging tot beter kijken. Ik weet nog dat mijn liefde voor de basiliek van Koekbelberg is toegenomen door het boek over die basiliek dat bij de zelfde uitgever verscheen vorig jaar. (NN)

H. VAN PUYMBROECK E.A., Christus Koningkerk Antwerpen. Beeld en symboliek in glasramen., Tielt (Lannoo), 2007
39,95 EUR