De Bergrede

Van Bruggen was een protestantse hoogleraar in Kampen en is auteur van diverse exegetische werken. Hij staat in de gezonde, historisch-kritische traditie van exegese, die bereid is te zoeken naar diepere betekenissen en verbanden. Hij heeft bijvoorbeeld ook oog voor de spirituele werkingsgeschiedenis die een tekst kan hebben. In dit boekje zoekt hij naar een antwoord op de vraag in welke zin de radicaliteit van de bergrede verstaan dient te worden. Is ze vandaag nog toepasbaar bijvoorbeeld? De bergrede blijft een van de basisteksten van het christendom. Haar moraal raakt de kern van het christelijke ethos. Vooral de uitlegkunst van Van Bruggen valt op. Hij is zelf niet vies van beeldspraak om zijn punt te maken en dat maakt de toegankelijkheid van het boekje bijzonder groot. (NN)

J. VAN BRUGGEN, De Bergrede, Kampen (Kok), 2007
12,5 EUR