Boekbesprekingen

Christusrex.be

Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!

Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.

Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 2000 boekbesprekingen. De verzameling wordt meermaals per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle praktische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Nieuwste boekbesprekingen

Art in Spain and Portugal from the Romans tot he Early Middle Ages.

Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken (1990-2015): van Jan Dibbets tot Tinkebell.

Pallieter

1924. Het kanteljaar van Hitler.

Voor God & geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden.

Gouden tijden. Rijkdom en status in de middeleeuwen.

Wie was Paulus wel? Op zoek naar zijn teksten.

De literaire apologie, een alternatieve verdediging van het christendom.

Tussen authenticiteit en hypocrisie. De ambiguïteit van rituelen.

Draken. Beesten van verbeelding.

The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe (1600-1815).

Licht. De Nederlandse Republiek als bakermat van de Verlichting.

De Franken en het christendom (550-850).

De Messias en de macht van Rome. Commentaar op het evangelie naar Johannes.

Het vogelei. Wonder van volmaaktheid.

Carlijn gaat naar de kerk.

De zussen Van Gogh.

Nieuw gebedenboek.

Schrijverskamers. Where the magic happens.

Pieter Bruegel. De biografie.

Christus wordt weer gekruisigd.

SPQR. Een geschiedenis van het Romeinse Rijk.

Belijdenis van een filosoof.

Henk van Os: van kunst naar cultuur.

De draad van Penelope. Europa tussen ironie en waarheid.

Een duister voorgevoel. Reizen naar Jheronimus Bosch.

Dramatiek in Bachs Mattheus Passion.

IJzeren koninkrijk. Opkomst en ondergang van Pruisen (1600-1947).

Altruïsme. De kracht van compassie.

Novum Organum.

Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.

Het leven van Vincent van Gogh. Tragiek en triomf van een niet-begrepen, maar van scheppingsdrang bezeten kunstenaar.