Debatten over God en wereld. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix

Augustinus heeft een hele encyclopedie bijeen geschreven en mag gerust een van de allerbelangrijkste theologen aller tijden genoemd worden. Zowat op alle christelijke onderwerpen en thema’s heeft hij een stempel gedrukt. In dit traktaat tegen een tweetal manicheïstische theologen zet hij zijn opvattingen omtrent Gods schepping uiteen: als God alles geschapen heeft, dan ook het kwade? Hoe is dat te verzoenen met een liefdevolle God? Hoe kunnen we ons bevrijden van het kwaad? De manicheeërs maakten er zich vanaf door twee werelden te creëren: het rijk van God en het rijk van de duivel. Maar kan er iets bestaan buiten God? Neen volgens Augustinus en dus moet hij een andere verklaring zoeken voor het kwaad. Het boekje past perfect in de reeks Augustinusvertalingen van Damon. Het is even voortreffelijk ingeleid en becommentarieerd als de rest van de inmiddels considerabele reeks vertalingen uit het oeuvre van de kerkvader. (HG)

A. AUGUSTINUS, Debatten over God en wereld. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix, Budel (Damon), 2016
19,9 EUR