De Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten.

In 1979 publiceerde Gerrit Komrij de eerste editie van zijn bloemlezing van de recente Nederlandse poëzie. Het was een volstrekt eigenzinnige selectie die heel veel commentaar en kritiek opleverde. Pfeijffer doet eigenlijk net hetzelfde. Hij maakt een selectie van wat hij als de prachtigste gedichten in het Nederlands beschouwt. En die selectie stemt deels overeen met die van Komrij, maar verschilt er ook grondig van. Plots is er bijvoorbeeld weer plaats voor een religieuze dichter als onze Anton Van Wilderode. Het hele verhaal van de selectie leest men in zijn inleiding. Het is een heel mooie uitgave geworden, haast een brevier van de Nederlandse poëzie … De bloemlezing brengt in contact met bekende, maar met nog veel meer onbekende parels van onze literatuur. (JG)

I. PFEIJFFER, De Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten., Amsterdam (Prometheus), 2016