De vrolijke wijsheid. Zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne.

Alexander Roose, momenteel hoogleraar in Gent, is een expert op het vlak van Montaigne, een van de eerste ‘moderne’ subjecten. De Essaysvan Montaigne behoren tot de belangrijkere filosofische en literaire scheppingen van het Westen. Tot op de dag van vandaag slaagt hij erin mensen te boeien omdat zijn belangrijke existentiële vragen nog grotendeels overeenstemmen met die van ons: hoe leven en denken om gelukkig te worden? Roose maakte een selectie van begrippen uit het oeuvre van de Franse denker die voor Roose (en bij uitbreiding zijn tijdgenoten) van belang kunnen zijn om Montaigne ten voeten uit te begrijpen: plicht, twijfel en genot. Het boek van Roose is niet altijd veen eenvoudig. Een bijzondere verdienste is dat Roose constant verwijst naar de bronnen. (JG)

A. ROOSE, De vrolijke wijsheid. Zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne., Antwerpen (Polis), 2016
19,95 EUR