Het einde van de wereld. Een geschiedenis.

Het einde der tijden is geen christelijk privilege. Tal van volkeren uit de Oudheid houden er dergelijke opvattingen op na. Natuurlijk zijn wij nu het best vertrouwd met de christelijke opvattingen van de apocalyps. Maar ook die hebben een hele ‘Wirkungsgeschichte’. De precieze inkleuring van het einde der tijden is doorheen de tijden veranderd. Stroeykens is wetenschapsjournalist die op zoek gaat naar apocalyptisch denken doorheen alle tijden en die dwarsverbanden probeert te leggen. Verrassend veel eindetijdsdenken van vandaag vertoont gelijkenissen met dat van de middeleeuwen en zelfs de oudheid, ook al zijn sommige scenario’s anders. Momenteel is het het klimaat dat de weg naar het einde plaveit. Stroeykens verrast dikwijls met zijn dwarsverbanden en relativeert van het apocalyptische denken dat elke tijdsperiode typeert! (ES)

S. STROEYKENS, Het einde van de wereld. Een geschiedenis., Kalmthout (Polis), 2016