Nuchtere betogen over religie. Waarheid en verdichting over de publieke rol van godsdiensten.

De rol van religie in het publieke domein lijkt steeds moeilijker te worden. De belangrijkste reden is vanzelfsprekend het fundamentalistische geweld van IS. In sommige landen, waaronder het onze, is dat geweld meteen ook een reden om komaf te maken met het katholicisme. Dat dat allemaal misschien een beetje kort door de bocht is, tonen meer dan 20 auteurs aan in deze bundeling over de invloed van religie op de samenleving. Het hele gamma komt aan bod: van religie als droom tot religie als nachtmerrie voor de maatschappij. Alle auteurs (filosofen, theologen, juristen, sociologen, historici) pleiten voor nuance en nuchterheid. Daarbij worden geen makkelijke onderwerpen geschuwd, zoals bijvoorbeeld de verenigbaarheid van islam met democratie of de gelijkwaardigheid van vrouwen in religies. Een belangrijk boek in een actueel debat. (JG)

G. BUIJS E.A., Nuchtere betogen over religie. Waarheid en verdichting over de publieke rol van godsdiensten., Budel (Damon), 2016
34,9 EUR