Waar haalden de gnostici hun mosterd vandaan? Over de bronnen, de doelgroep en de tegenstanders van de gnostische beweging.

De beweging van de gnostiek is hoofdzakelijk onder het stof gehaald door de New-Agebewegingen van de jaren 1980. Die hadden er alle baat bij om deze oude, geheime kennis te revitaliseren en het christendom ervan te beschuldigen de gnostiek te willen vernietigen. Dat staat in schril contrast met de het huidige onderzoek, dat net veel gnostieke stromingen blootlegt in het christendom. Het is dan ook een zegen dat voor de eerste keer in het Nederlands een echt degelijke studie over dit onderwerp het licht ziet. Talrijke Nederlandse experten tonen de vele aspecten van de gnostiek aan een breder publiek, inclusief de problemen die er later met het christendom gerezen zijn. Het boek is een echte aanrader, ook om het oude christendom beter te begrijpen. (HG)

A.P. BOS E.A., Waar haalden de gnostici hun mosterd vandaan? Over de bronnen, de doelgroep en de tegenstanders van de gnostische beweging., Budel (Damon), 2016
34,9 EUR