Woede en vergeving. Wrok, ruimhartigheid, gerechtigheid.

Een van de meest toonaangevende filosofen van dit ogenblik is de Amerikaanse Martha Nussbaum. Ze heeft reeds vele bekende boeken in het ethische veld op haar actief staan, waarbij ze vooral het perspectief van de zorgethiek vertegenwoordigt. Dat laatste staat ook centraal in dit boek, waarin ze bepleit dat wraak ooit een belangrijk rechtsprincipe was, maar nu dat het huidig rechtsysteem bestaat, is wraak overbodig geworden. Liefde en zorg moeten nu centraal staan, zowel ten overstaan van de dader als het slachtoffer. Wie goed toehoort, beluistert een stevige christelijke ondertoon! Nussbaum bepleit complete wrakeloosheid en plaatst er vergeving voor in de plaats. Echt origineel is dat niet, maar tegelijkertijd is het begrip vergeving echt wel aan een heropleving toe in een wereld die steeds repressiever lijkt te worden. Het opnieuw op de kaart zetten van vergeving is op zich al een verdienste. Nussbaum schrijft niet echt academisch, waardoor ze voor een groter publiek toegankelijk wordt als academica. (EN)

M. NUSSBAUM, Woede en vergeving. Wrok, ruimhartigheid, gerechtigheid., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2016
29,99 EUR