Luther verzameld. 2 delen

Let op. De titel luidt “Luther verzameld” en niet “Verzameld werk”. Ondanks het feit dat dit twee lijvige boeken geworden zijn, zou een volledige uitgave van Luthers werken wel een 150 volumes van deze omvang bevatten. Onder de redactie van Herman Selderhuis werden de belangrijkste geschriften van Luther verzameld en vertaald. Luther schreef in het Latijn en in een zeer ‘plezant’ Hoogduits. Meestal heel pittig! Dat is ook in deze vertaling merkbaar. De beide lijvige volumes bevatten werken van Luthers vroege tot late periode. Inhoudelijk dekken ze alle theologische en spirituele disciplines waarmee Luther bezig was. Een betere introductie tot Luther is dan ook amper denkbaar in het Nederlands. Slechts één kritiek: men is wat te karig geweest met voetnoten. Luther schrijft helder en duidelijk, maar vijf eeuwen scheiden ons … (JG)

LUTHER, Luther verzameld. 2 delen, Utrecht (Uitgeverij Kok), 2016
59,99 EUR