De droom der Verlichting. De opkomst van de moderne filosofie.

Gottlieb is een prominente kenner van de geschiedenis van de filosofie. Hij werkte aan de universiteiten van Cambridge en Londen. In deze monografie bestudeert hij de aanvang van de moderne filosofie. Die Verlichting laat hij terecht niet beginnen bij Voltaire cum suis, maar bij Descartes en Spinoza. Gottlieb legt verbanden met vandaag, want vragen die toen rezen, blijven actueel: hoe omgaan met religieuze pluraliteit? Wat heeft de wetenschap gedaan met het verstaan van ons zelf en van God? Wat met scepticisme? Gottlieb probeert aan de hand van de bespreking van een aantal belangrijke filosofen de evolutie van de Verlichting te schetsen en doet dat op een niet-academische wijze, waardoor deze periode voor een ruimer publiek toegankelijk wordt. Dat is geen overbodige luxe, want filosofen als Kant en Spinoza zijn aartsmoeilijk om te doorgronden. (DV)

A. GOTTLIEB, De droom der Verlichting. De opkomst van de moderne filosofie., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2016
24,99 EUR