De Franken in België en Nederland. Heerders in de vroege middeleeuwen.

De Franken vormen een van de belangrijkste volkeren van de vroege middeleeuwen. Zij geven mee gestalte aan de geschiedenis die tot op vandaag bepalend blijft. Alhoewel ze vooral met Frankrijk geassocieerd worden, zijn ze ook bepalend geweest voor onze geschiedenis. Hun eerste hoofdstad was Doornik en tijdens hun regime worden onze gewesten indringend gekerstend. Bekende figuren die deze periode beheersen zijn Childerik, Clotharius, Pepijn van Herstal, Karel Martel en Karel de Grote. Deze opsomming doe ik niet zomaar: de auteur schetst de geschiedenis van de Franken op een ouderwetse manier: per heerser en chronologisch. Gelukkig komen links en rechts thema’s aan bod, zoals de kerstening onder Pepijn II van Herstal. Echt interessant is de nadruk die gelegd wordt op de betekenis van deze vorsten voor de Nederlanden. Het illustratiemateriaal is ook ook hoofdzakelijk hier gevonden. Dat is vernieuwend. (DK)

L. VAN DER TUUK, De Franken in België en Nederland. Heerders in de vroege middeleeuwen., Utrecht (Omniboek), 2016
20 EUR