Uitgeverij Garant / Maklu

Antwerpen / Apeldoorn

Garant is een informatief- en algemeen-wetenschappelijke uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en een groot aantal hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen in Vlaanderen en Nederland. Garant-Uitgevers werd opgericht in 1990.

Meer informatie vindt u op hun webstek.