Adrianus VI (1459-1523). De tragische paus uit de Nederlanden.

Het is maar een klein boekje geworden. Maar wat valt er veel te zeggen over deze eerste paus uit de Nederlanden, die bovendien maar heel eventjes het petrusambt heeft bekleed? Inderdaad, niet bijzonder veel. Maar dat niet veel moet dan ook goed gebracht worden en dat is precies wat Verweij doet. Verweij schreef een ronduit prachtige synthese over het leven en de verwezenlijkingen van Adrianus VI. Hij volgt een chronologisch parcours, te beginnen in Leuven en … eindigend in Leuven, want Adrianus’ testament staat daar nog steeds overeind: het pauscollege. Verweij schrijft heel onderhoudend en houdt de lezer er tot het einde bij. Echt een aanrader qua overzichtswerkje. (JG)

M. VERWEIJ, Adrianus VI (1459-1523). De tragische paus uit de Nederlanden., Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2011
19 EUR