Angelsaksen versus Rijnlanders, Zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken

N.a.v. de herverkiezing van Bush kwamen de verschillen tussen Amerikanen en Europeanen opnieuw aan het licht, maar wie kon ze diepgaand analyseren? Deze auteurs ondernemen een poging. Tegelijkertijd neemt de veramerikanisering toe en staat Europa voor strategische keuzes. De auteurs schetsen de situatie op diverse maatschappelijke terreinen en geven richting aan mogelijke positiebepalingen. Vaak is het werk onthutsend. (NN)

J.J. BROUWER & P. MOERMAN, Angelsaksen versus Rijnlanders, Zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken, Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2005
132 blz. en 19,9 EUR