De buitenkant van religie. Een menswetenschappelijke rondleiding.

De godsdienstsocioloog Dierickx legt zich in dit boek toe op de sociale en de culturele nevenverschijnselen van religie, vandaar de titel. Een menswetenschappelijke en geen theologische kijk op het fenomeen religie dus. Meer nog: het boek functioneert als een geschiedenis van de menswetenschappelijke kijk op religie (Voltaire, de Tocqueville, Durkjeim, Weber enzovoort). Het boek bestudeert hoe religie in de maatschappij verandert en op die maatschappij inwerkt. Het is een zeer academische studie en in dat opzicht niet voor het grote publiek. De auteur schuwt geen jargon. Dat belet de leeslust niet, want het gaat inderdaad om een bijzonder onderwerp.

G. DIERICKX, De buitenkant van religie. Een menswetenschappelijke rondleiding., Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2007
34 EUR