Schopenhauer lezen.

Schopenhauer is een eenzaat. Dat was hij in zijn eigen tijd (hij schopte dan ook overal tegenaan) en dat is hij gebleven tot op de dag vandaag. En laten we eerlijk zijn. Hij moet niet over het paard getild worden. Maar hij heeft enkele interessante analyses waarvan hedendaagse filosofen nog steeds gebruik maken. Een negental jonge filosofen doen verslag van hun lezing van Schopenhauer. De onderwerpen zijn dan ook zeer divers: esthetica, religie, filosofie … Zijn visie op universiteit komt niet aan bod. Het is een academische bundeling geworden die niet voor het grote publiek bestemd is. Het gaat eerder om een dialoog met Schopenhauer dan om een introductie tot zijn denken. (JG)

T. WOLS (RED.), Schopenhauer lezen., Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2009
19,7 EUR