Religie als sociale constructie. Een menswetenschappelijke rondleiding.

Jezuïet en emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie Dierckx blijft actief als auteur. Hij onderzoekt tot welke oprispingen het fenomeen godsdienst in de hedendaagse samenleving aanleiding geeft en komt tot de conclusie dat dit meestal te maken met de godsdienst als sociale constructie (de kerk onder meer) dan wel met de kern van waar het in religie om draait. Dierckx bestudeert een heleboel actuele debatten die verband houden met godsdienst. Hij onderzoekt wat volgens de sociologie (en niet de theologie) de beste vorm zou zijn waaronder een religie zich zou kunnen organiseren. Los van de actualiteitswaarde kan dit boek ook best geconsulteerd worden als een overzicht van de eigentijdse godsdienstsociologie en de ontwikkeling van die discipline in het verleden. Het is een waardevolle academische studie. (JG)

G. DIERCKX, Religie als sociale constructie. Een menswetenschappelijke rondleiding., Antwerpen en Apeldoorn (Garant), 2015