Euthanasie bij psychisch lijden. Het hellend vlak dat overslaat?

In België duikt de controverse omtrent euthanasie geregeld op. Dat is in 2017 op een schokkende manier gebeurd binnen de Broeders van Liefde. Een strijd tussen broeders onderling en tussen artsen en de congregatie anderzijds, heeft geleid tot een openlijke breuk tussen instellingen en overste van de congregatie. De overste, broeder Stockman, heeft samen met enkele anderen zijn visie uiteengezet in dit kleine (vrij dure) boekje. Het is ronduit een schitterend manifest dat de karikatuur die van Stockman nogal eens gemaakt wordt helemaal onderuit haalt. Er zijn wel degelijk goede redenen om niet mee te stappen in het Belgische euthanasieverhaal. Wat meer is: die redenen komen niet allemaal uit de Bijbel, maar kunnen op redelijke en humanistische wijze onderschreven worden door alle mensen van goede wil, maar in de eerste plaats door christenen (ook al wordt dat hoe langer moeilijker kennelijk). Het boekje is een must have voor iedereen die met het euthanasiedebat begaan is. (HG)

R. STOCKMAN E.A., Euthanasie bij psychisch lijden. Het hellend vlak dat overslaat?, Antwerpen en Apeldoorn (Garant), 2017
13,9 EUR