Met naam en toenaam. Voornamen, familienamen en bekende merknamen.

Wat een prachtig boek! Heel veel heeft het niet om het lijf, want het is helemaal niet omvangrijk. Maar het is dermate interessant. Het bevat een antwoord op zowat alle vragen die een mens zich kan stellen met betrekking tot namen en familienamen. Ik had nooit gedacht dat er zoveel boeiende geschiedenis te vertellen valt over het fenomeen van de naamgeving! Het gaat van het fenomeen van het namen geven tot de herkomst van die afzonderlijke namen. Of speciale categorieën van familienamen, zoals vondelingennamen. Maar ook merknamen zijn dikwijls afgeleid van persoonsnamen. Van Osta bespreekt het werkelijk allemaal. Ik denk dat dit het meest omvangrijks naslagwerkje is over namen in het Nederlands. (JG)

W. VAN OSTA, Met naam en toenaam. Voornamen, familienamen en bekende merknamen., Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2012
19 EUR