De apotheker in prenten, verzen en spreuken.

Af en toe verschijnen ze. Altijd geschreven door een gedreven amateur die nog tijd heeft om materiaal bijeen te zoeken. Ik bedoel boeken die een bepaald volkskundig thema helemaal uitspitten. Gilias is al jaren bezig met de geschiedenis van zijn eigen beroep en hij besloot al zijn data publiek te maken via een boek. Wie zich aan droge materie verwacht, komt bedrogen uit. Met enorm veel humor belicht de auteur zijn eigen beroep. Maar het is nu ook eenmaal zo dat vele zaken uit het verleden van de apothekerij heden bijzonder eigenaardig overkomen. Naast een schat aan informatie, krijgen we ook iconografisch een rijke schat aan informatie gepresenteerd. Beslist de moeite waard. (JG)

G. GILIAS, De apotheker in prenten, verzen en spreuken., Antwerpen en Apeldoorn (Garant), 2012
29,5 EUR