Cultuurgeschiedenis van de wijn: een bloemlezing

Wijn behoort tot de belangrijkste handelswaar van de Oudheid. De geschiedenis van de wijn komt pas goed op gang vanaf de Grieken. Maar Hoes trekt die cultuurgeschiedenis (vooral in de literatuur) door tot op vandaag. Het geheel is zeer luchtig geschreven en zorgt voor aangename verstrooiing. Waartoe wijn al niet geïnspireerd heeft, verneemt men in dit boekje. (NN)

M.J.A.J.M. HOES, Cultuurgeschiedenis van de wijn: een bloemlezing, Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2004
96 blz. en 13 EUR