Tussen authenticiteit en hypocrisie. De ambiguïteit van rituelen.

Ik treedt de auteur niet bij wanneer bij beweert dat het Westen in deze tijd virtueel gederitualiseerd is. Meer dan ooit duiken overal (nieuwe) rituelen op. Denken we daarbij maar alleen al aan sportwedstrijden. De auteur heeft overschot van gelijk wanneer hij beweert dat het grootste reservoir van rituelen in het Westen, de Kerk, stilaan meer en meer gederitualiseerd raakt. Ik treedt de auteur alweer niet bij wanneer hij zegt dat dit komt omdat rituelen als hypocriet en vals worden ervaren, want anders zouden vandaag nooit zoveel mensen net rituelen bezig zijn. Ik vermoed dat christenen tegenwoordig liturgie als secundair beleven tegenover bijvoorbeeld de sociale inzet (als christen). Ik volg de auteur opnieuw in zijn uitermate grondig onderbouwde analyse van de noodzaak aan rituelen. In het Nederlands bestaat er geen studie die dat zo uitvoerig en gefundeerd doet. Het boek blijft ion dat opzicht een aanrader. (JG)

V. NECKEBROUCK, Tussen authenticiteit en hypocrisie. De ambiguïteit van rituelen., Antwerpen en Apeldoorn (Garant), 2016
19 EUR