Een hoopje vuil in de feestzaal. Facetten van het proza van Willem Elsschot.

We hebben nu al talrijke uitgaven van het werk van Ellschot gekend, alsook een magistrale biografie, maar een studie over het literaire oeuvre ontbrak er nog aan. Dat gat werd ‘definitief’ gevuld door deze academische studie van Rymenants. Deze uitgave is het publiek maken van een doctoraat. Hij stelt vooral het beeld bij van de gezapige Antwerpse bourgeois. Rymenants toont de doordachtheid van Ellschot aan, alsook zijn banden met de literaire scène van toen. Hij is veel meer dan de autobiograaf. Hij zat verwikkeld in levendige discussies met literaire collega’s en critici. Een prachtige, erudiete studie die veel nieuw licht werpt op een van de grootste epici van de Nederlandse letteren. (EN)

K. RYMENANTS, Een hoopje vuil in de feestzaal. Facetten van het proza van Willem Elsschot., Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2009
34 EUR