Engagement met of zonder God. Atheïst onder missionarissen.

Walter Lotens is een moraalfilsoof (kennelijk atheïstisch) die erg vertrouwd is met Latijns-Amerika. En nu wil het dat een van de belangrijkste bronnen voor wat er op dat continent gebeurt, missionarissen zijn. Lotens raakt gefascineerd door missionarissen die heel hun leven geven aan de ontwikkeling van Zuid-Amerika, aan een schijnbaar verloren zaak, want de armoede en de andere problemen lijken dermate groot … Lotens ging op zoek naar erg sociaal gedreven missionarissen en peilde naar hun motivatie en hun inspiratie. Lotens confronteert dan deze mensen met zijn eigen opiniegenoten (waaronder Ronald Commers en Rik Pinxten) maar een echte meerwaarde biedt dat niet (mijns inziens). Het boek zou veel sterker geworden zijn als er twee boeken waren gekomen … Natuurlijk getuigen allen van wederzijds respect voor elkaar, maar aan de ene kant staan getuigenissen en aan de andere kant theorieën. Is het dan toch een verdoken vrijzinnig manifest? Dat gevoel krijg op het einde. (ES)

W. LOTENS, Engagement met of zonder God. Atheïst onder missionarissen., Antwerpen en Apeldoorn (Garant), 2015