Eed van Hippokrates

Jan Godderis is een zeer productieve schrijver die o.m. geschiedenis van de geneeskunde doceert in Leuven. In dit werk koppelt hij geschiedenis aan ethiek: wat stelt de beroemdste aller eden nog voor in deze tijd van ongekende technische mogelijkheden? Constant wordt er nochtans naar de eed verwezen. Godderis gaat na hoe de interpretatie van die eed doorheen de tijd gewijzigd is. Een erudiete studie die pleit voor grote omzichtigheid in de medische ethiek. (ES)

J. GODDERIS, Eed van Hippokrates, Leuven (Garant), 2005
134 blz. en 24,9 EUR