Heeft de burger nog zin? Essays in burgerzin

Het burgerbegrip is in een malaise beland en dus… wordt erover nagedacht. Luk Sanders, docent op de Militaire School, leidt het boek en het onderwerp op een zeer bevattelijke manier in. Daarnaast heeft hij nog een andere aanstekelijke, filosofische bijdrage over de fragmentatie van de samenleving in het boek. De Dijn spreekt louter over zingeving maar link dat helaas niet aan de notie van het burgerschap. Een gemiste kans! Tot de andere medewerkers behoren o.m. Koen Raes en Kris Deschouwer. (NN)

L. SANDERS (RED.), Heeft de burger nog zin? Essays in burgerzin, Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2003
175 blz. en 19 EUR