Mythen, riten en hun toekomst.

Valeer Neckebrouck behoort zeer zeker tot de voornaamste godsdienstantropologen van Europa. Daarenboven doet hij dat vanuit een christelijke levensbeschouwing. Zijn onderzoek heeft zich steeds gefocust op rituelen en hun betekeniscontext. In dit boek gaat hij verder dan het empirisch onderzoek: wat gebeurt er met ons in het verlichte Westen indien we afscheid nemen van de rituele omkadering van het leven? Louter vanuit antropologisch standpunt beschrijft Neckebrouck de absolute noodzaak van rituelen. Een meesterlijke studie in een voor leken toegankelijke taal. (ES)

V. NECKEBROUCK, Mythen, riten en hun toekomst., Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2008
19 EUR