Over wat ik nog wil schrijven.

Van Bendegem is de zeer sympathieke filosoof die af en toe op het TV-scherm verschijnt. Hij brengt hier een tiental essays samen over onderwerpen die hem boeien en waarover hij nog ooit eens een boek zou willen schrijven. Een goeie vondst om zo een boek uit te geven. En dat typeert meteen het hele boek: goeie vondsten, maar nooit echte filosofie. Nooit tot op het bot doorgedachte essays. Vaak kwinkslagen en knipoogjes, maar geen beklijvende ideeën. Misschien zijn die voor die boeken die nog moeten komen … Dat is heel erg jammer, want er zitten fascinerende onderwerpen bij, zoals literatuur en wiskunde, muziek, architectuur, erotiek en … humor in de religie. Vooral in dat laatste onderwerp kan hij een misplaatste ironie niet onder stoelen of banken steken en toont hij zich eerder een café- dan een academische filosoof. Gemiste kansen … (ES)

J.P. VAN BENDEGEM, Over wat ik nog wil schrijven., Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2008
35 EUR