Nicolaas Copernicus. Grondlegger van de moderne astronomie.

Het zesde deel in de serie (wetenschappelijke) Grondleggers is gewijd aan de Poolse astronoom Copernicus. We kennen hem allemaal omwille van de 'copernicaanse revolutie' waaraan hij met zijn heliocentrisme ten grondslag ligt. Wat ons vooral boeit is de beruchte affaire met de kerkelijke overheden en gelukkig worden daar de laatste hoofdstukken aan gewijd. Nog boeiender is dat de auteur ons gewoon ellenlange, maar cruciale passages in vertaling laat lezen. We krijgen daardoor een genuanceerd beeld op wat er werkelijk is gebeurd en waar werkelijk de gevoelige plekken lagen. Het is niet zozeer het heliocentrisme dat veroordeeld werd, als wel het gegeven dat Copernicus beweerde dat dit heliocentrisme niet in tegenspraak met de Bijbel was. (EN)

P. MORREN, Nicolaas Copernicus. Grondlegger van de moderne astronomie., Antwerpen-Apeldoorn (Garant), 2009
17,4 EUR