Boekbesprekingen

Christusrex.be

Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!

Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.

Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 2000 boekbesprekingen. De verzameling wordt meermaals per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle praktische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Nieuwste boekbesprekingen

Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament.

One Foot in the Palace. The Habsburg Court of Brussels and the Politics of Access in the Reign of Albertand Isabella (1598-1621).

De vierde eeuw of hoe het christendom staatsgodsdienst werd.

Schatkamer van het geloof. Preken over teksten uit het Oude Testament.

Vier evangelisten, één evangelie.

Politieke emoties. Waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan.

Vrouwen naast Paulus. Twee romans uit het vroege christendom.

Het lied van Hiawatha. Amerikaans heldendicht tussen mythe en ideologie.

Wat feesten ons vertellen.

Ik zou lang willen leven.' Het verhaal van Etty Hillesum.

De lange zevende eeuw of hoe christendom en islam de macht verdeelden.

Vier antipelagiaanse geschriften.

Friet & Folklore. Reizen door feestelijk Vlaanderen.

Stellig maar onzeker. Augustinus’ benadering van God.

Stratenmakers en bruggenwachters. Preken over heiligen. Deel 2

Denken over religie. Antropologische theorie en godsdienst. 2 delen

Onhoudbaar verleden. Geschiedenis als politiek instrument tijdens de Franse periode in België.

De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad (1411-1477).

Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff & Ida Gerhardt.

Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent. Bloemlezing uit de reisverslagen vande Jeruzalemgangers uit de Nederlanden (1450-1650)

Stadia op de levensweg.

Kleine Vlaamse mythologieën.

Wat is God? Filosofen en schrijvers op zoek.

De naakte perenboom. Op reis met Spinoza.

Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven.

In Staphorst.

De bouw van een kathedraal. Geïllustreerd overzicht van de constructie van middeleeuwse meesterwerken.

14-18. Oorlog in België.

God houdt wel van een geintje. Een kleine theologie van de humor.

Aan Simplicianus. Over verschillende kwesties.

De wereldziel.

Kerk met een glimlach. Zestig jaar cartoons.