Aan Simplicianus. Over verschillende kwesties.

Tijdens zijn leven heeft Augustinus diverse geschriften gericht tot bepaalde personen, waaronder Simplicianus. Die geschriften waren net als brieven publiek bedoeld. In dit schrijven aan zijn eigen geestelijke leidsman bespreekt Augustinus een groot christelijk mysterie: hoe kan de mens vrij zijn, als God alwetend is? Als Hij alles op voorhand kent, weet Hij hoe we zullen handelen en zijn we niet echt vrij. Theologisch: de genade schijnt een contradictie te zijn met de menselijke vrijheid. Nog een probleem: als God alles al weet, heeft Hij in feite alles voorbestemd. Wat doen we hier dan nog? Alles ligt van in der eeuwigheid vast … Simplicianus krijgt antwoorden die eeuwen later tot officiële kerkelijke leer zullen uitgroeien. Voor de allereerste keer wordt dit kleine traktaatje in het Nederlands vertaald. Het wordt voortreffelijk ingeleid en geannoteerd door Augustinusexpert Paul van Geest. (HG)

AUGUSTINUS, Aan Simplicianus. Over verschillende kwesties., Zoetermeer (Klement), 2013
22,95 EUR