Boekbesprekingen

Christusrex.be

Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!

Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.

Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 2000 boekbesprekingen. De verzameling wordt meermaals per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle praktische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Nieuwste boekbesprekingen

Korte commentaar op het Hooglied.

Apologie. Cisterciënzer visie op benedictijns leven.

Voorschrift. De Regel van Benedictus en zijn toepassing.

Op het scherp van de snede. Memoires van een gewraakt schrijver.

Rousseau. De wandelende paradox.

1945. Biografie van een jaar.

Radicale secularisatie? Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit.

God (1000-1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom.

Wij en de media. Kritische reflecties over media, waarheid & vertrouwen.

En de mens schiep God. De wereld in de dagen van Jezus.

Dagboek van een beul. Meester Frantz Schmidt van Nuerenberg (1554-1634).

De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme.

Fenomenologie van de geest.

Over hemel en aarde. Paus Franciscus over geloven en leven in de 21ste eeuw.

Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme.

Wauw! Hier leest men boeken. Inspiratiegids voor bibliotheek en boekhandel.

Slavernij. Een geschiedenis.

Erasmus. Hollands grootste humanist.

Spinoza.

Het verhaal van het altaar. Een dynamisch fenomeen in de christelijke liturgie.

Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis.

Typex’ Rembrandt.

De bijbel van de kunst. Het Oude en het Nieuwe Testament in de westerse schilderkunst.

Silent Fields. Gedenkplaatsen van de Grote Oorlog.

De graven van Vlaanderen. Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795).

Jesus, make-up and football. Rio.

Lang leve het gewone. De lessen van het alledaagse leven.

Een huis vol. Een kleine geschiedenis van het dagelijks leven.

De Groote Oorlog. Het KoninkrijkBelgië tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Arthur. Koning van een nieuwe wereld.

Antonius. Onsterfelijke icoon van de monnik.

Karel de Grote. Een keizer op de grens tussen twee werelden.