Typex’ Rembrandt.

De strip is inmiddels verheven tot een geaccepteerde kunstvorm. Alleen, het heet dan niet langer een strip, maar een graphic novel. De deze is gewijd aan het leven van Rembrandt. Het is eens een andere manier om naar het leven van een kunstenaar te kijken dan via de traditionele biografie. In dat opzicht slaagt Typex in zijn opzet. In een zeer confronterende stijl tekent hij het leven van Rembrandt. Net zoals Rembrandt heeft hij niet zoveel woorden nodig om tot het wezen van de kunstenaar door te dringen. Vandaar de vele grijze en bruine tinten. Ze laten toe om door de dringen in de geest van deze enigmatische kunstenaar. Typex biedt als het ware een spiegelbeeld van de zelfportretten van Rembrandt. Trouwens: heel veel is er over het leven van deze kunstenaar niet gekend. (UD)

TYPEX, Typex’ Rembrandt., Amsterdam (Oog & Blik / De bezige bij), 2013
24,9 EUR